Režisérka Irena Pavlásková natočila třídílný televizní film Bludičky. Snímek podle scénáře Ivo Pelanta vypráví o velkém problému naší současné reality – o dětech z dětských domovů, které na počátku dospělosti vstupují do normálního života, na nějž jsou jen málo připraveny a s nímž se musí mnohdy bolestně srovnávat.“ Děti, které prožily svůj život v dětských domovech, vycházejí do normálního světa. Jsou jako my, ale ne úplně. Cosi jim chybí, cosi nemohly nikdy dostat, ať se stát a jeho instituce snažily sebevíc – zkušenost normální rodiny. Nevstupují do běžného občanského života jako běžní mladí lidé, tedy samozřejmě a přirozeně, s vnitřní i vnější výbavou, kterou dává rodina – ony musí v tom obyčejném světě kolem sebe nejdříve něco důležitého nalézt, objevita mnohdy si i bolestně prožít,“ upozorňuje dramaturg Jan Otčenášek.